"tackle issues" — Słownik kolokacji angielskich

tackle issues kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): staw czoło kwestiom
  1. tackle czasownik + issue rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But she did not know how to tackle such issues.