PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"tackle challenges" — Słownik kolokacji angielskich

tackle challenges kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): staw czoło wyzwaniom
  1. tackle czasownik + challenge rzeczownik
    Silna kolokacja

    Its aim is to be at the forefront of research, helping to tackle major social, political and environmental challenges associated with global change.

podobne do "tackle challenges" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "tackle challenges" po angielsku

idiom