"bring challenges" — Słownik kolokacji angielskich

bring challenges kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wnieś wyzwania
  1. bring czasownik + challenge rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Every day seems to bring new challenges in this economy, but that's true for almost everyone.