"overcome challenges" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pokonane wyzwania
  1. overcome czasownik + challenge rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    And we continue to move forward, overcoming challenges and making progress.