PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"tackle several sacks" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): staw czoło kilku workom
  1. tackle czasownik + sack rzeczownik
    Silna kolokacja

    He finished his career with 1,125 tackles and 43 sacks.