"tackle several sacks" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): staw czoło kilku workom
  1. tackle czasownik + sack rzeczownik
    Silna kolokacja

    He finished his career with 1,125 tackles and 43 sacks.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo