"health issue" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "health issue" po angielsku

health issue

rzeczownik
  1. kwestia zdrowotna
    We have here a real health issue, which we must regulate as quickly as possible. (To naprawdę realny problem zdrowotny, który musimy uregulować możliwie jak najszybciej.)
    Of course, pharmaceutical legislation is a matter for industry, but it is also a health issue. (Bez wątpienia prawodawstwo farmaceutyczne jest sprawą przemysłu, ale jest również kwestią zdrowotną.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

"health issue" — Słownik kolokacji angielskich

health issue kolokacja
  1. health rzeczownik + issue rzeczownik = kwestia zdrowotna
    Bardzo silna kolokacja

    The department is involved in research on public health issues.

powered by  eTutor logo