"emitent" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "emitent" po polsku

emitent

rzeczownik
  1. issuer  
    The Commission had proposed the promotion of unsolicited credit ratings in order to deal with the disastrous issuer instructions for the evaluation of financial market products. (Komisja zaproponowała wspieranie niezamawianych ocen ratingowych, aby poradzić sobie ze szkodliwymi instrukcjami emitentów dotyczącymi oceny produktów rynku finansowego.)
  2. emitter

Powiązane zwroty — "emitent"

rzeczownik
emisja = emission +4 znaczenia
emitowanie = issuing +4 znaczenia
czasownik
emitować = issue +4 znaczenia
phrasal verb
przymiotnik
emisyjny = emissive +1 znaczenie

powered by  eTutor logo