"dochodowa akcja" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "dochodowa akcja" po polsku

dochodowa akcja

rzeczownik
  1. hot issue

"dochodowa akcja" — Słownik kolokacji angielskich

hot issue kolokacja
  1. hot przymiotnik + issue rzeczownik = gorąca emisja, dochodowa akcja (nowa emisja papierów wartościowych w obrocie pozarynkowym z premią wyższą od cen w ofercie publicznej)
    Bardzo silna kolokacja

    I asked her about immigration, the hot issue here after crime.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo