"poddać kogoś karze" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "poddać kogoś karze" po polsku — Słownik angielsko-polski

poddać kogoś karze

 1. punish somebody **
  • poddać kogoś karze, nałożyć karę na kogoś
   He punished me for something I didn't do. (On nałożył na mnie karę za coś, czego nie zrobiłem.)
   You should punish your daughter for her lie. (Powinieneś nałożyć karę na swoją córkę za jej kłamstwo.)
   The teacher punished his pupils for not doing their homework. (Nauczyciel poddał swoich uczniów karze za nieodrobienie pracy domowej.)
 2. penalize somebody