BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"nie zdać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nie zdać" po polsku

nie zdać

obrazek do "fail" po polsku
czasownik
 1. fail ****
  • nie zdać, oblać (np. egzamin) [przechodni]
   We failed all our exams. (Oblaliśmy wszystkie nasze egzaminy.)
   I failed my driving test. (Nie zdałam egzaminu na prawo jazdy.)
   przeciwieństwo: pass
 1. get a fail
phrasal verb
 1. pass out *
czasownik
 1. pass , *****
  • zdawać (np. egzamin) [przechodni/nieprzechodni]
   I passed my driving test! (Zdałam egzamin na prawo jazdy!)
   She passed the descriptive grammar test. (Ona zdała test z gramatyki opisowej.)
czasownik
 1. seem ***** , także: seemeth przestarzale
  • wydawać się, zdawać się, wyglądać na [nieprzechodni]
   It seems unlikely that he will come. (Wydaje się to mało prawdopodobne, że on przyjdzie.)
   You seem sad, what's happened? (Wydajesz się smutny, co się stało?)
   He's so weak, he seems sick. (On jest taki słaby, wygląda na chorego.)
   She seems to be tired. (Ona zdaje się być zmęczona.)
   We seem to have lost the way. (Zdaje się, że się zgubiliśmy.)
 2. look *****
 3. sound *****
  • zdawać się (o kimś, wnioskując z jego głosu, np. zdawać się smutnym) [nieprzechodni]
   You sound very sad. (Brzmisz bardzo smutno.)
   She sounded really happy, I think she's in love. (Ona zdawała się bardzo szczęśliwa, myślę, że jest zakochana.)

Powiązane zwroty — "nie zdać"

czasownik
phrasal verb
inne
idiom
inne

powered by  eTutor logo