KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"strike one's head" — Słownik kolokacji angielskich

strike one's head kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): strajk czyjś głowa
  1. strike czasownik + head rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He struck his head against a police van and later died.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo