"strike" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

strike czasownik

strike + rzeczownik
Kolokacji: 99
strike targets • strike fear • strike one's head • strike out several times • strike gold • strike people • strike terror • strike a chord • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 27
2. strike fear = strach strajkowy strike fear
3. strike one's head = strajk czyjś głowa strike one's head
  • He struck his head against a police van and later died.
  • So hard that she struck her head on the stone wall and fell to the floor.
  • Jessica pulled back so fast, she struck her head against the wall.
  • Then its left hand struck my head and I fell.
  • I struck my head, and for a moment everything went black.
  • I might have screamed, but a stone struck my head, and all went black.
  • He fell onto the pavement and struck his head again.
  • The man struck his head against a stone and lay still.
  • He crashed against the far wall, striking his head hard.
  • You pushed him away and he fell, striking his head on a rock.
5. strike gold = odkrywać złoto, trafić na żyłę złota strike gold
6. strike people = ludzie strajkowi strike people
7. strike terror = przerażenie strajkowe strike terror
8. strike a chord = poruszyć czułą strunę strike a chord
9. strike one's face = strajk czyjś twarz strike one's face
11. strike a match = zapalać zapałkę strike a match
12. strike a balance = znajdować złoty środek strike a balance
15. strike a note = wyrażać opinię na jakiś temat, wyrażać odczucia dotyczące czegoś strike a note
18. strike a rock = uderz w kamień strike a rock
19. strike the wall = rozbierz ścianę strike the wall
20. strike a mine = wpadnij na minę strike a mine
22. strike the floor = rozbierz podłogę strike the floor
23. strike the man = uderz człowieka strike the man
24. strike a nerve = trafić w czuły punkt, dotknąć do żywego, uderzyć w czułe miejsce strike a nerve
27. strike midnight = północ strajkowa strike midnight
czasownik + strike
Kolokacji: 12
try to strike • seem to strike • want to strike • go to strike • threaten to strike • ...
strike + przyimek
Kolokacji: 63
strike out • strike down • struck by • strike against • strike up • strike off • ...
strike + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 74
suddenly strike • strike dumb • strike hard • immediately struck • strike twice • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.