"flag" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

flag rzeczownik

rzeczownik + flag
Kolokacji: 44
state flag • battle flag • U.S. flag • Union Flag • flag of truce • caution flag • ...
flag + rzeczownik
Kolokacji: 52
flag bearer • flag officer • flag carrier • flag football • Flag Day • flag pole • flag rank • ...
flag + czasownik
Kolokacji: 47
flag flies • flag waving • flag hangs • flag flutters • flag represents • ...
czasownik + flag
Kolokacji: 43
wave flags • flag is flown • burn the flag • flag is displayed • raise the flag • flag is adopted • carry the flag • flag is lowered • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 14
2. flag is flown = flaga jest powiewać flag is flown
6. flag is adopted = flaga jest adoptowana flag is adopted
7. carry the flag = demonstrować poparcie (np. dla kraju, organizacji, partii politycznej) carry the flag
8. flag is lowered = bandera jest opuszczona flag is lowered
9. show the flag = demonstrować poparcie (np. dla kraju, organizacji, partii politycznej) show the flag
11. see the flag = zobacz flaga see the flag
12. take the flag = weź flagę take the flag
14. order flags = flagi porządku order flags
przymiotnik + flag
Kolokacji: 137
American flag • red flag • white flag • national flag • blue flag • yellow flag • green flag • black flag • new flag • British flag • ...
przyimek + flag
Kolokacji: 12
with flags • at several Flags • under the flag • to the flag • of the flag • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.