"flag is flown" — Słownik kolokacji angielskich

flag is flown kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): flaga jest powiewać
  1. fly czasownik + flag rzeczownik
    Silna kolokacja

    The American flag is flown high over the town common.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo