"uporządkować coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "uporządkować coś" po polsku

uporządkować coś

idiom
 1. get something right *
  • uporządkować coś, ułożyć coś
   I need to get my life right. (Muszę ułożyć swoje życie.)
   Your essay is good, but you need to get the paragraphs right. (Twoje wypracowanie jest dobre, ale musisz uporządkować akapity.)
phrasal verb
 1. do something out **
  • wysprzątać coś, uporządkować coś potocznie
   Do your room out, Jackson. (Wysprzątaj swój pokój, Jackson.)
   I don't have time to do my wardrobe out. (Nie mam czasu, aby uporządkować moją szafę.)
 2. sort something out , sort out
  • uporządkować coś (np. sprawy)
   I must sort out some things first. (Najpierw muszę uporządkować kilka spraw.)
   He wanted to sort out his life before his death. (Przed śmiercią chciał uporządkować swoje życie.)
 3. pick something up , pick up something ****
czasownik
 1. put something straight  
 2. put something in order , put something into order
 3. unjumble

"uporządkować coś" — Słownik kolokacji angielskich

sort out kolokacja
 1. sort czasownik + out particle = uporządkować coś (np. sprawy)
  Bardzo silna kolokacja

  He looked down, trying to sort out what had happened.

  Podobne kolokacje: