BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"sort by" — Słownik kolokacji angielskich

sort by kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rodzaj przez
  1. sort czasownik + by przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    "But we do expect that everything will sort itself by the end of the week and we'll have a decision."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo