BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"sort through" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "sort through" po angielsku

phrasal verb
 1. przejrzeć coś, przeglądać coś (np. zdjęcia, dokumenty)
  Sort through your magazines, we have to throw some of them out. (Przejrzyj swoje gazety, musimy kilka z nich wyrzucić.)
  She's been sorting through old pictures for hours now. (Ona przegląda stare zdjęcia już od kilku godzin.)

"sort through" — Słownik kolokacji angielskich

sort through kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przejrzyj
 1. sort czasownik + through przyimek
  Bardzo silna kolokacja

  We had a room ready for her, and were beginning to sort through our son's old baby books.

  Podobne kolokacje:
 2. sort czasownik + through przysłówek
  Bardzo luźna kolokacja

  In Salem County, residents have no campaign promises to sort through, no stump speeches to compare with negative ads.

powered by  eTutor logo