BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"żywy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "żywy" po polsku

żywy

living and dead graphic of a bright yellow obrazek do "vivid" po polsku
przymiotnik
 1. alive ***
  • żywy (nie martwy)
   He's still alive but he's very sick. (On jest wciąż żywy, ale jest bardzo chory.)
   After the fight, she seemed barely alive. (Po walce ona wyglądała na ledwie żywą.)
 2. living ***
  • żywy, żyjący
   These are living organisms. (To są żywe organizmy.)
   He is the best known living singer. (On jest najbardziej znanym żyjącym piosenkarzem.)
 3. bright ***
  • jaskrawy, żywy (o kolorze)
   Kelly wore a bright yellow raincoat. (Kelly miała na sobie jaskrawożółty płaszcz przeciwdeszczowy.)
   I like bright colours, they make me happy. (Lubię żywe kolory, sprawiają, że jestem wesoły.)
   link synonim: vivid
 4. live ***
  • żywy (np. organizm)
   The scientists found live matter on Mars. (Naukowcy znaleźli żywą materię na Marsie.)
   These live organisms feel pain as well. (Te żywe organizmy również odczuwają ból.)
 5. active ***
  • żywy, ożywiony
   Their conversation was active and loud. (Ich rozmowa była ożywiona i głośna.)
   All yogurts have active bacteria culture. (Wszystkie jogurty zawierają żywe kultury bakterii.)
 6. vivid *
  • jaskrawy, żywy (np. kolor)
   My room is painted in vivid colours. (Mój pokój jest pomalowany w żywe kolory.)
   She loves to dress in vivid colours. (Ona uwielbia ubierać się w jaskrawe kolory.)
   link synonim: bright
   zobacz także: light
 7. playful *
 8. keen *
  • głęboki, gorący, wielki, żywy (np. podziw, pożądanie, zadowolenie)
   He expressed a keen admiration of her struggles. (On wyraził głęboki podziw dla jej starań.)
 9. vibrant *
 10. gay ***
  • kolorowy, żywy przestarzale
   These gay colours are amazing. (Te żywe kolory są niesamowite.)
   You should choose some gay colour for your bedroom walls. (Powinieneś wybrać jakiś żywy kolor na ściany swojej sypialni.)
 11. bubbly
 12. lively *
 13. dapper
 14. ebullient
 15. vivacious
 16. mercurial
 17. racy
 18. animate
 19. rattling
  • żywy, energiczny, pełen wigoru potocznie
   He is such a rattling child. (On jest takim żywym dzieckiem.)
   You are so rattling in the morning, I envy you. (Jesteś taki pełen wigoru rano, zazdroszczę ci.)
 20. pert
 21. high-spirited
  • żwawy, żywy (o osobie, o koniu)
 22. chirrupy
 23. pacy , także: pacey
 24. larkish
 25. vigoroso
 26. beamish
 27. awakened
 28. chirk
 29. heartsome
 30. peart
 31. crouse ScoE
 32. zappy
idiom
 1. on the right side of the grass
  • żywy (dosł. po dobrej stronie trawy)

Powiązane zwroty — "żywy"

rzeczownik
czasownik
żyć = live +1 znaczenie
przeżywać = experience +2 znaczenia
przeżyć = survive +1 znaczenie
ożywiać = boost +14 znaczeń
phrasal verb
przymiotnik
barwny (interesujący, ekscytujący, żywy, różnorodny) = colourful BrE , colorful AmE
idiom
przysłówek
żywo = vividly +3 znaczenia

powered by  eTutor logo