"promienny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "promienny" po polsku

promienny

przymiotnik
 1. bright ***
  • radosny, pogodny, promienny, rozpromieniony
   You're so bright today, did something good happen? (Jesteś dziś taka radosna, czy stało się coś dobrego?)
   She was very bright when she heard about your success! (Była bardzo rozpromieniona, kiedy usłyszała o twoim sukcesie!)
   Jenny is a very bright gal. (Jenny jest bardzo pogodną panną.)
   link synonim: cheerful
 2. gleaming *
 3. radiant
  • promienny (bardzo jasny)
 4. beaming
 5. starry
  • promienny (o uśmiechu), błyszczący (o oczach) literary
   I fell in love with her starry eyes. (Zakochałem się w jej błyszczących oczach.)
   Her starry smile draws attention. (Jej promienny uśmiech przyciąga uwagę.)
 6. beamish
 7. splendent  
 8. irradiant
 9. effulgent literary

Powiązane zwroty — "promienny"

rzeczownik
promień = ray +5 znaczeń
promienny uśmiech = beam +1 znaczenie
promienność = brightness +1 znaczenie
przysłówek
Zobacz także: popromienny

powered by  eTutor logo