MATURALNE LAST MINUTE.Zgarnij rabat 30% na repetytorium z angielskiego!Sprawdź

"przeżywać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przeżywać" po polsku

przeżywać

czasownik
 1. experience *****
  • doświadczać, przeżywać (coś) [TRANSITIVE]
   She experienced a lot of difficulty in obtaining a loan. (Ona doświadczyła sporo trudności przy zaciąganiu pożyczki.)
   It was the best day in my life that I'd ever experienced. (To był najlepszy dzień w moim życiu, jaki kiedykolwiek przeżyłem.)
   Many young people will experience problems at this stage. (Wiele młodych osób doświadczy problemów na tym etapie.)
   I would like to experience something extraordinary. (Chciałbym doświadczyć czegoś wyjątkowego.)
  • doznawać, czuć, przeżywać (np. emocje, ból) [TRANSITIVE]
   He was experiencing constant neck pain after that car accident. (On doznawał ciągłego bólu szyi po tym wypadku samochodowym.)
   You may experience some pain. (Możesz doznać trochę bólu.)
   zobacz także: feel
 2. outlive
  • przeżywać, przeżyć (żyć dłużej niż ktoś inny)
 3. get emotional
czasownik
 1. survive ***
 2. exist ****   [INTRANSITIVE]
  These creatures have existed in the soil for millions of years. (Te stworzenia przeżyły w glebie miliony lat.)
  How could these animals exist in such low temperatures? (Jak te zwierzęta mogły przeżyć w tak niskich temperaturach?)
  link synonim: survive
phrasal verb
 1. live on **
idiom
 1. make it *****
  • przeżyć (np. po poważnym wypadku, po chorobie) informal
   She is very sick but she will make it. (Ona jest bardzo chora, ale przeżyje.)
   Doctors did everything they could but she didn't make it. (Doktorzy zrobili wszystko, co mogli, ale ona nie przeżyła.)
phrasal verb
 1. live through something
  • przeżyć coś, przejść przez coś (np. ciężki okres w życiu)
   Our parents lived through worse. (Nasi rodzice przeżyli gorsze.)
   How does it feel to know you won't live through another night? (Jak się czujesz, wiedząc, że nie przeżyjesz kolejnej nocy?)
idiom
 1. live to tell the tale

powered by  eTutor logo