"żyjący" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "żyjący" po polsku

żyjący

living and dead
przymiotnik
 1. living ***
  • żywy, żyjący
   These are living organisms. (To są żywe organizmy.)
   He is the best known living singer. (On jest najbardziej znanym żyjącym piosenkarzem.)
 2. surviving *  
 3. animate
czasownik
 1. live *****   [INTRANSITIVE]
  I can't live without you. (Nie mogę bez ciebie żyć.)
  He lived to the age of 83. (On żył 83 lata.)
  How long will he live? (Jak długo on będzie żył?)
 2. be around ** , be about British English *****
  • istnieć, być, żyć
   I'm around at the office from 9 to 5. (Jestem w biurze od 9 do 17.)
   How long is the Internet around? (Jak długo istnieje internet?)
phrasal verb
 1. live on **
idiom
 1. live and breathe something
Dear Daughter, Please Live Alone Before You Settle Down With A ...
 1. live alone

Powiązane zwroty — "żyjący"

rzeczownik
przymiotnik
idiom
czasownik
przeżywać = experience +1 znaczenie
przeżyć = survive +2 znaczenia
ożywiać = boost +11 znaczeń
phrasal verb
przysłówek
dziko (np. żyjący) = wild

powered by  eTutor logo