"wesoły" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wesoły" po polsku — Słownik angielsko-polski

wesoły

przymiotnik
 1. cheerful *
  • radosny, pogodny, wesoły (np. człowiek)
   Peter is a very cheerful baby and almost never cries. (Peter jest bardzo pogodnym dzieckiem i prawie nigdy nie płacze.)
   He has a very cheerful smile. (On ma bardzo wesoły uśmiech.)
   He is in a cheerful mood today, he smiles all the time. (On jest dzisiaj w wesołym humorze, cały czas się uśmiecha.)
   link synonim: bright
 2. merry *
  • radosny, wesoły
   He was whistling a merry tune. (On gwizdał wesołą melodię.)
   Her eyes were bright and merry. (Jej oczy były jasne i radosne.)
   link synonimy: jolly, cheery
   przeciwieństwa: sad, solemn
   zobacz także: happy, glad, jovial
 3. jolly
  • radosny, wesoły
   "I should think so," replied the jolly host. ("Chyba tak", odpowiedział wesoły gospodarz.)
   Please take it, and have a jolly good time with it. (Proszę weź to i spędź z tym dobrze i wesoło czas.)
   I wasn't quite as jolly as I could wish to be. (Nie byłem całkiem tak radosny, jak chciałbym być.)
   link synonim: merry
   przeciwieństwa: gloomy, melancholy
   zobacz także: glad, jovial
 4. playful *
 5. upbeat
 6. festive  
 7. hilarious
 8. cheery
 9. gay ***
  • wesoły, radosny, zabawny old-fashioned
   He was always an optimistic, gay man. (On zawsze był optymistycznym, radosnym mężczyzną.)
   Oh, what a gay melody! (Och, cóż za wesoła melodia!)
   It was a gay evening - thank you! (To był zabawny wieczór - dziękuję ci!)
 10. sunny **
 11. buzzing
 12. jovial
 13. lusty
 14. convivial
 15. good-humoured British English , good-humored American English
 16. espiegle
 17. sparkish
 18. giggly
 19. larky
  • wesoły (np. osoba)
 20. gleesome
 21. jocund
 22. chirrupy
 23. beamish
 24. mirthful
 25. chirk
 26. canty
 27. heartsome
 28. cadgy
 29. feastful   old use
 30. gamesome

Powiązane zwroty — "wesoły"

przysłówek
wesoło = happily +20 znaczeń
rzeczownik
przymiotnik
weselny = bridal +1 znaczenie
czasownik
rozweselić = buck +1 znaczenie
idiom
inne