KURS BUSINESS ENGLISH 50% TANIEJOpanuj język biznesuSPRAWDŹ >>

"wesoły" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wesoły" po polsku

wesoły

obrazek do "cheerful" po polsku
przymiotnik
 1. cheerful *
  • radosny, pogodny, wesoły (np. człowiek)
   Peter is a very cheerful baby and almost never cries. (Peter jest bardzo pogodnym dzieckiem i prawie nigdy nie płacze.)
   He has a very cheerful smile. (On ma bardzo wesoły uśmiech.)
   He is in a cheerful mood today, he smiles all the time. (On jest dzisiaj w wesołym humorze, cały czas się uśmiecha.)
   link synonim: bright
 2. merry *
  • radosny, wesoły
   He was whistling a merry tune. (On gwizdał wesołą melodię.)
   Her eyes were bright and merry. (Jej oczy były jasne i radosne.)
   link synonimy: jolly, cheery
   przeciwieństwa: sad, solemn
   zobacz także: happy, glad, jovial
 3. jolly ,
  • radosny, wesoły
   "I should think so," replied the jolly host. ("Chyba tak", odpowiedział wesoły gospodarz.)
   Please take it, and have a jolly good time with it. (Proszę weź to i spędź z tym dobrze i wesoło czas.)
   I wasn't quite as jolly as I could wish to be. (Nie byłem całkiem tak radosny, jak chciałbym być.)
   link synonim: merry
   przeciwieństwa: gloomy, melancholy
   zobacz także: glad, jovial
 4. playful *
 5. hilarious
  • wesoły, zabawny, komiczny (np. film, historia)
   This movie was hilarious! (Ten film był komiczny!)
 6. upbeat
 7. festive
 8. cheery
 9. gay ***
  • wesoły, radosny, zabawny przestarzale
   He was always an optimistic, gay man. (On zawsze był optymistycznym, radosnym mężczyzną.)
   Oh, what a gay melody! (Och, cóż za wesoła melodia!)
   It was a gay evening - thank you! (To był zabawny wieczór - dziękuję ci!)
 10. sunny **
 11. buzzing
 12. jovial
 13. lusty
 14. convivial
 15. good-humoured BrE , good-humored AmE
 16. giggly
 17. larky
  • wesoły (np. osoba)
 18. sparkish
 19. espiegle
 20. jocund
 21. chirrupy
 22. beamish
 23. gleesome
 24. mirthful
 25. chirk
 26. canty
 27. heartsome
 28. cadgy ScoE
 29. gamesome
 30. feastful   dawne użycie

Powiązane zwroty — "wesoły"

przysłówek
wesoło = happily +19 znaczeń
rzeczownik
przymiotnik
weselny = bridal +1 znaczenie
czasownik
rozweselić = buck +1 znaczenie
phrasal verb
inne

powered by  eTutor logo