KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Rozpal swój zapał do nauki!Sprawdź

"pełen życia" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pełen życia" po polsku

pełen życia

przymiotnik
 1. alive ***
  • pełen życia, żwawy, pełen energii
   He's a very alive child. (On jest bardzo żwawym dzieckiem.)
   I feel alive in this flourishing city. (Czuję się pełen życia w tym kwitnącym mieście.)
 2. lively *
 3. vital **
  • witalny, żywotny, pełen energii, pełen życia
   Although he's 70 years old, he's still a vital man. (Chociaż on ma 70 lat, wciąż jest pełnym energii mężczyzną.)
 4. bubbly
  • żywy, pełen życia (o osobowości)
 5. buoyant
 6. vivacious
  • żywy, pełen życia (np. osoba)
 7. bubbling
 8. full of life  
 9. sparky
 10. bean-fed  
 11. lifeful  
 12. yald dialect , także: yauld
 13. jivey

powered by  eTutor logo