BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"bujny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "bujny" po polsku

bujny

przymiotnik
 1. thick ***
 2. lush *
  • bujny (np. o roślinności)
   The countryside was green and lush. (Krajobraz był zielony i bujny.)
   In many areas where the water is not too deep, coral reefs grow like lush gardens. (W wielu miejscach, gdzie woda nie jest zbyt głęboka, rafy koralowe rosną jak bujne ogrody.)
 3. vivid *
  • bujny (wyobraźnia)
   He is a good writer because he has a very vivid imagination. (On jest dobrym pisarzem, ponieważ ma bardzo bujną wyobraźnię.)
   Children usually have a vivid imagination. (Dzieci zazwyczaj mają bujną wyobraźnię.)
   He had a vivid imagination. (On miał bujną wyobraźnię.)
 4. abundant *
 5. rampant
 6. exuberant
 7. prolific
 8. bushy
 9. opulent
  • bujny, obfity (np. włosy, dostawa)
 10. luxuriant
  • bujny, obfity, płodny
   His imagination is really luxuriant. (Jego wyobraźnia jest naprawdę bujna.)
   The plants in your garden are very luxuriant. (Rośliny w twoim ogrodzie są bardzo płodne.)
   I can't cope with my luxuriant hair. (Nie potrafię sobie poradzić z moimi bujnymi włosami.)
 11. ebullient
 12. rank ***
  • bujny, rozrośnięty
   I like this rank tree in your garden. (Podoba mi się to rozrośnięte drzewo w twoim ogrodzie.)
   I lost a ball in a rank grass. (Zgubiłem piłkę w bujnej trawie.)

Powiązane zwroty — "bujny"

rzeczownik
przysłówek
bujnie = exuberantly +6 znaczeń
przymiotnik
Zobacz także: bujny sposób

powered by  eTutor logo