ROCZNY KURS ANGIELSKIEGO -40%Ucz się języka w wygodnej apce eTutoraSPRAWDŹ >>

"gęsty" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "gęsty" po polsku

gęsty

przymiotnik
 1. thick ***
  • bujny, gęsty (np. krzaki)
  • gęsty (o gazie, np. dym)
   Thick smoke over the forest looked terrifying. (Gęsty dym nad lasem wyglądał przerażająco.)
   Thick smoke filled the kitchen. (Gęsty dym wypełnił kuchnię.)
  • gęsty (o cieczy, np. sos)
   This sauce is too thick, you should add some water. (Ten sos jest zbyt gęsty, dodaj trochę wody.)
   This carrot juice is thick. (Ten sok marchewkowy jest gęsty.)
  • gęsty (o włosach, sierści)
   She has thick curly hair. (Ona ma gęste kręcone włosy.)
  • gęsty (zawierający dużą liczbę czegoś, np. gęsty las) język pisany
   We got lost in a thick forest. (Zgubiliśmy się w gęstym lesie.)
   We hid behind thick bushes. (Skryliśmy się za gęstymi krzakami.)
 2. dense **
  • zwarty, zbity, gęsty (np. tłum)
   Population in this area is very dense. (Zaludnienie na tym obszarze jest bardzo gęste.)
  • gęsty (o substancji, np. dym)
   The fog was very dense. (Mgła była bardzo gęsta.)
   We saw a dense cloud of smoke. (Zobaczyliśmy gęstą chmurę dymu.)
 3. stiff **
  • gęsty, sztywny
   Beat the egg whites until they are stiff. (Ubijaj białka, aż będą sztywne.)
 4. close , ****
  • gęsty, zwarty
   Her whole work is written in a close print. (Cała jej praca jest napisana zwartą czcionką.)
   My handwriting is rather close and small. (Moje pismo jest raczej gęste i małe.)
 5. bushy
 6. soupy  
 7. turbid
 8. thickset
 9. fine-toothed  
 10. close-ranked
 11. thickish