"obfity" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "obfity" po polsku — Słownik angielsko-polski

obfity

przymiotnik
 1. substantial ***
  • obfity (o posiłku), pokaźny (o sumie), znaczny (o rozmiarze)
   They served us a substantial meal. (Oni podali nam obfity posiłek.)
   I have been rewarded with a substantial sum of money. (Zostałem nagrodzony pokaźną sumą pieniędzy.)
 2. rich ****  
  The tree is rich in fruit this year. (Drzewo jest obfite w owoce tego roku.)
  The children ate a rich dinner. (Dzieci zjadły obfity obiad.)
 3. generous **
  • obfity, sowity, szczodry (o rzeczy)
   She served us a generous meal. (Ona podała nam sowity posiłek.)
   We aren't hungry because we ate a generous breakfast. (Nie jesteśmy głodni, bo zjedliśmy obfite śniadanie.)
   It was a generous donation. Thank you. (To był szczodry datek. Dziękujemy.)
 4. liberal *** , lib. (skrót)
  • hojny, obfity
   Your uncle is a very liberal man. (Twój wujek jest bardzo hojnym człowiekiem.)
   He ate a liberal helping. (On zjadł obfitą dokładkę.)
   przeciwieństwo: niggardly
   zobacz także: beneficent, charitable
 5. abundant *
 6. lavish *
  • hojny, szczodry, obfity, suty, ogromny, niezwykły
   This dinner was lavish. I could eat everything I wanted. (Ten obiad był obfity. Mogłem zjeść wszystko, co chciałem.)
   My grandpa is very lavish. He gave me 100 dollars. (Mój dziadek jest bardzo hojny. On dał mi 100 dolarów.)
 7. ample *
  • obfity, obszerny (np. ubranie, biust)
   She's got an ample bosom. (Ona ma obfity biust.)
 8. plentiful
 9. hearty
  • obfity (np. posiłek)
 10. hefty *
  • ciężki, obfity
   There's a hefty book containing a lot of information. (Tu jest ciężka książka zawierająca dużo informacji.)
 11. exuberant
 12. copious
 13. bountiful
 14. opulent
  • bujny, obfity (np. włosy, dostawa)
 15. luxuriant
  • bujny, obfity, płodny
   His imagination is really luxuriant. (Jego wyobraźnia jest naprawdę bujna.)
   The plants in your garden are very luxuriant. (Rośliny w twoim ogrodzie są bardzo płodne.)
   I can't cope with my luxuriant hair. (Nie potrafię sobie poradzić z moimi bujnymi włosami.)
 16. profuse
  • obfity (np. posiłek)
 17. cornucopian  
 18. a gogo
 19. overexuberant
 20. plumptious
 21. plenteous   literary
 22. mickle , także: meikle
idiom
 1. coming out of one's ears