BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"hojny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "hojny" po polsku

hojny

przymiotnik
 1. generous **
  • hojny, wspaniałomyślny (o osobie)
   He is so generous he got her a brand new car. (Jest tak hojny, że kupił jej całkiem nowy samochód.)
   It is very generous of you to pay my college fees. (To bardzo wspaniałomyślne z twojej strony, żeby zapłacić za moje studia.)
   My grandfather is such a generous man, he gives money to all his grandchildren. (Mój dziadek jest takim szczodrym człowiekiem, daje pieniądze wszystkim swoim wnuczkom.)
   przeciwieństwa: mean, parsimonious
 2. great ***** , także: gt.
  • hojny, wielki (np. gest)
   Giving money to charity is a great gesture. (Oddawanie pieniędzy na cele charytatywne to hojny gest.)
   It was a great gesture, I really needed this money. (To był wielki gest, naprawdę potrzebowałem tych pieniędzy.)
 3. liberal *** , lib. (skrót)
  • hojny, obfity
   Your uncle is a very liberal man. (Twój wujek jest bardzo hojnym człowiekiem.)
   He ate a liberal helping. (On zjadł obfitą dokładkę.)
   przeciwieństwo: niggardly
   zobacz także: beneficent, charitable
 4. lavish *
  • hojny, szczodry, obfity, suty, ogromny, niezwykły
   This dinner was lavish. I could eat everything I wanted. (Ten obiad był obfity. Mogłem zjeść wszystko, co chciałem.)
   My grandpa is very lavish. He gave me 100 dollars. (Mój dziadek jest bardzo hojny. On dał mi 100 dolarów.)
 5. charitable *
 6. handsome **
  • hojny, sowity, pokaźny (np. suma)
   I got a handsome paycheck. (Dostałem sowitą wypłatę.)
   I received a handsome prize for winning the competition. (Otrzymałem sowitą nagrodę za wygranie zawodów.)
   He came into a handsome sum of money. (On odziedziczył pokaźną sumę pieniędzy.)
 7. bountiful
 8. good-hearted , także: goodhearted
 9. princely
 10. ungrudging
 11. open-handed
 12. giving  
 13. large-handed  
 14. freehanded
 15. givey , givy
 16. unsparing
 17. munificent
 18. unstinting
 19. free-hearted , freehearted  
 20. bounteous

powered by  eTutor logo