"faktyczny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "faktyczny" po polsku

faktyczny

przymiotnik
 1. actual ***
  • rzeczywisty, faktyczny
   Are you talking about actual danger? (Czy mówisz o rzeczywistym niebezpieczeństwie?)
   The book deals with the actual experience of happiness. (Książka mówi o faktycznym doświadczeniu szczęścia.)
   link synonim: real
 2. positive ****
  • konkretny, faktyczny, pozytywny
   What was the positive state of the house? (Jaki był faktyczny stan domu?)
   What is her positive condition, tell me the truth. (Jaki jest jej stan faktyczny, powiedz mi prawdę.)
   przeciwieństwo: indefinite
   zobacz także: definite
 3. effective ****
  • faktyczny, rzeczywisty
   The effective situation is different than you think. (Rzeczywista sytuacja jest inna niż się ci wydaje.)
   What is the effective state of her health? (Jaki jest faktyczny stan jej zdrowia?)
 4. virtual **
 5. factual
 6. de facto   formal

powered by  eTutor logo