KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"stawiać sprawę jasno" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "stawiać sprawę jasno" po polsku

stawiać sprawę jasno

idiom
 1. make something clear , make explicit
  • wyjaśniać coś, stawiać sprawę jasno
   Let me make it clear - I want to see the report in two hours or you're fired. (Pozwól, że postawię sprawę jasno - chcę widzieć ten raport za dwie godziny, albo jesteś zwolniony.)
   I should make it clear - I don't want you to help me, I just want you to support me. (Powinienem to wyjaśnić - nie chcę, żebyś mi pomagał, chcę tylko, żebyś mnie wspierał.)
 2. bring something into focus
 1. put the record straight , set the record straight

"stawiać sprawę jasno" — Słownik kolokacji angielskich

make explicit kolokacja
 1. make czasownik + explicit przymiotnik = wyjaśniać coś, stawiać sprawę jasno
  Bardzo silna kolokacja

  The contrast in their present lives could not be made more explicit.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo