"make something clear" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "make something clear" po angielsku

make something clear
make explicit

idiom
 1. wyjaśniać coś, stawiać sprawę jasno
  Let me make it clear - I want to see the report in two hours or you're fired. (Pozwól, że postawię sprawę jasno - chcę widzieć ten raport za dwie godziny, albo jesteś zwolniony.)
  I should make it clear - I don't want you to help me, I just want you to support me. (Powinienem to wyjaśnić - nie chcę, żebyś mi pomagał, chcę tylko, żebyś mnie wspierał.)
czasownik
 1. udrożniać, udrożnić
idiom
 1. wyrażać się jasno
  to express oneself clearly
  Did I make myself clear? (Czy wyraziłem się jasno?)

powered by  eTutor logo