"make explicit" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "make explicit" po angielsku

make something clear
make explicit

idiom
 1. wyjaśniać coś, stawiać sprawę jasno
  Let me make it clear - I want to see the report in two hours or you're fired. (Pozwól, że postawię sprawę jasno - chcę widzieć ten raport za dwie godziny, albo jesteś zwolniony.)
  I should make it clear - I don't want you to help me, I just want you to support me. (Powinienem to wyjaśnić - nie chcę, żebyś mi pomagał, chcę tylko, żebyś mnie wspierał.)

"make explicit" — Słownik kolokacji angielskich

make explicit kolokacja
 1. make czasownik + explicit przymiotnik = wyjaśniać coś, stawiać sprawę jasno
  Bardzo silna kolokacja

  The contrast in their present lives could not be made more explicit.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo