"gone outside" — Słownik kolokacji angielskich

gone outside kolokacja
Popularniejsza odmiana: go outside
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyjść na dwór
 1. go czasownik + outside przysłówek
  Luźna kolokacja

  When morning came she had to get up to let George go outside.

  Podobne kolokacje:
 2. go czasownik + outside przyimek
  Luźna kolokacja

  But we still have to go outside the old Families.

  Podobne kolokacje: