"gone deeper" — Słownik kolokacji angielskich

gone deeper kolokacja
Popularniejsza odmiana: go deep
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przebyty głębiej
  1. go czasownik + deep przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    So what will it be like to go deep against his old team?

    Podobne kolokacje: