"go swiftly" — Słownik kolokacji angielskich

go swiftly kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pójdź prędko
  1. go czasownik + swiftly przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    The members of his hospital's trauma team went swiftly into action.

    Podobne kolokacje: