"definitely go" — Słownik kolokacji angielskich

definitely go kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z pewnością pójdź
  1. go czasownik + definitely przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    He was definitely going to keep her in his bed for the rest of the day.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo