"definitely feel" — Słownik kolokacji angielskich

definitely feel kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z pewnością poczuj
  1. feel czasownik + definitely przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    "You're definitely feeling better than the last time I saw you."

powered by  eTutor logo