"definitely need" — Słownik kolokacji angielskich

definitely need kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z pewnością potrzebuj
  1. need czasownik + definitely przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    Yes, I definitely need to keep an eye on her.

powered by  eTutor logo