"definitely want" — Słownik kolokacji angielskich

definitely want kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z pewnością chciej
  1. want czasownik + definitely przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    He definitely wants nothing but the best out of us and then a little bit more.

powered by  eTutor logo