"go upstairs" — Słownik kolokacji angielskich

go upstairs kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): idź na górę
  1. go czasownik + upstairs przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    I have been going upstairs without help for several weeks.

    Podobne kolokacje: