"eventually go" — Słownik kolokacji angielskich

eventually go kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ostatecznie pójdź
  1. go czasownik + eventually przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    But the one I eventually went to was very good.

    Podobne kolokacje: