ZAKOCHAJ SIĘ W ANGIELSKIMRoczny kurs eTutor angielski 40% taniejSPRAWDŹ >>

"eventually find" — Słownik kolokacji angielskich

eventually find kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ostatecznie znajdź
  1. find czasownik + eventually przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    They got lost once but eventually found the right street.

powered by  eTutor logo