"go quietly" — Słownik kolokacji angielskich

go quietly kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pójdź cicho
  1. go czasownik + quietly przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    She used her key and went quietly into the house.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo