BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"quietly" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

quietly przysłówek

czasownik + quietly
Kolokacji: 285
say quietly • sit quietly • speak quietly • stand quietly • move quietly • ask quietly • talk quietly • live quietly • slip quietly • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 47
2. sit quietly = siedź cicho sit quietly
4. move quietly = rusz się cicho move quietly
7. talk quietly = rozmawiaj cicho talk quietly
9. slip quietly = pośliźnij się cicho slip quietly
10. walk quietly = chodź cicho walk quietly
11. lay quietly = połóż cicho lay quietly
16. go quietly = pójdź cicho go quietly
  • She used her key and went quietly into the house.
  • "You are not talking about a man who goes quietly into the night."
  • Nor, until recently, has she gone quietly about her private business.
  • They had not gone quietly into that good night, no.
  • He went to the kitchen door and quietly let himself out.
  • The show went quietly off the air on April 1, 1966.
  • He went quietly out of the room, and nobody tried to stop him.
  • But don't expect him to go quietly into any good night.
  • She is just about the last person you would expect to go quietly.
  • Please go quietly into the night, your time in the sun is over.
17. come quietly = przyjdź cicho come quietly
20. reply quietly = odpowiedz cicho reply quietly
21. add quietly = dodaj cicho add quietly
22. laugh quietly = śmiej się cicho laugh quietly
23. quietly close = umiarkowanie blisko quietly close
24. quietly watch = cicho popatrz quietly watch
26. die quietly = umrzyj cicho die quietly
27. lie quietly = skłam cicho lie quietly
28. quietly open = umiarkowanie otwarty quietly open
32. play quietly = zagraj cicho play quietly
33. step quietly = krok cicho step quietly
34. rest quietly = reszta cicho rest quietly
35. quietly tell = cicho powiedz quietly tell
38. sob quietly = zaszlochaj cicho sob quietly
39. weep quietly = płacz cicho weep quietly
40. sleep quietly = śpij cicho sleep quietly
41. cry quietly = zapłacz cicho cry quietly
43. slide quietly = pośliźnij się cicho slide quietly
44. observe quietly = zauważ cicho observe quietly
45. rise quietly = wzrośnij cicho rise quietly
46. smile quietly = uśmiech cicho smile quietly
quietly + przymiotnik
Kolokacji: 10
quietly confident • quietly elegant • quietly powerful • quietly pleased • quietly intense • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.