"step quietly" — Słownik kolokacji angielskich

step quietly kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): krok cicho
  1. step czasownik + quietly przysłówek
    Zwykła kolokacja

    So I pushed the door open and stepped quietly in.

    Podobne kolokacje: