"slip quietly" — Słownik kolokacji angielskich

slip quietly kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pośliźnij się cicho
  1. slip czasownik + quietly przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    She came in five minutes later, just as he had brought himself under control, and quietly slipped into his bed.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo