BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"speak quietly" — Słownik kolokacji angielskich

speak quietly kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mów cicho
  1. speak czasownik + quietly przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    She saw the second man return and speak quietly to the first.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo