"go paler" — Słownik kolokacji angielskich

go paler kolokacja
Popularniejsza odmiana: go pale
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przejdź bledszy
  1. go czasownik + pale przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    She had gone very pale but her voice was firm.

    Podobne kolokacje: