"better go" — Słownik kolokacji angielskich

better go kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): lepiej pójdź
  1. go czasownik + better przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    He would have made 11 or even 12, if things had gone better.

    Podobne kolokacje: