"completely gone" — Słownik kolokacji angielskich

completely gone kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): całkowicie przebyty
  1. go czasownik + completely przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    In another day or two, they would be completely gone.