"completely destroyed" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): całkowicie zniszczyć
  1. destroy czasownik + completely przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    The car went out of control and was completely destroyed.

podobne do "completely destroyed" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "completely destroyed" po angielsku

przysłówek

powered by  eTutor logo